VN-verdrag inzake mensen met een handicap

Het is belangrijk te weten dat er een VN-verdrag is voor mensen met een handicap

Via de link vindt u het verdrag dat in deze tekst in makkelijke taal is geschreven. We halen een paar artikelen eruit om extra aandacht te geven aan de rechten van mensen.

Artikel 2
In dit verdrag worden enkele begrippen gebruikt die hier worden uitgelegd:
‘Communicatie’: alle mogelijke vormen van taal en taalweergave (grootletterdruk, braille,  audio).
‘Taal’: gesproken, op schrift, gebarentaal.
‘Aanpassingen’: alle aanpassingen die noodzakelijk en mogelijk zijn waardoor mensen met een handicap zo normaal mogelijk kunnen functioneren.  kid and dog

Artikel 5
Discriminatie van mensen met een handicap is verboden.

Artikel 9
Alle gebouwen en voorzieningen (toiletten, paskamers, entree, lift) dienen voor mensen met een handicap toegankelijk te zijn. Waar nodig moeten daarvoor aanpassingen worden gemaakt.

Artikel 33
De regering verplicht zich om alle maatregelen die uit dit verdrag voortvloeien in de wetgeving van het eigen land op te nemen.

 

 Deze wetgeving is van kracht per 2017. 

Advertisements